25.01.2019

Polityka Prywatności

01. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Strony Internetowej http://aprilia.sevenseas.pl/ jest skierowana do Użytkowników Strony Internetowej. Określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Strony Internetowej.
 2. Regulamin Strony Internetowej jest dostępny pod następującym adresem: http://aprilia.sevenseas.pl/regulamin/ 
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony Internetowej. Znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator Danych”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Administrator – Firma Seven Seas z siedzibą pod adresem: Aleja Krakowska 60, 05-552 Mroków, oraz osoby trzecie, zatrudnione do obsługi Strony Internetowej i związane umową.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator Danych. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator Danych ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

02. Zbierane dane

Użytkownik może przeglądać Stronę Internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

 

A. Dane zbierane w celu rejestracji konta

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem założenia Konta przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić założenie Konta przez Użytkownika, gdyż Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu odpowiedniej obsługi Konta Użytkownika. 
 2. Użytkownik może podać dodatkowe dane, takie jak: imię, nazwisko, nick, adres korespondencyjny i numer telefonu Użytkownika w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Administratorami, a Użytkownikiem. Użytkownik podaje dodatkowe dane dobrowolnie. Podanie dodatkowych danych nie jest obowiązkowe.
 3. Administrator zbiera dane Użytkownika w celu zapewnienia przepływu informacji związanych z posiadanym przez Użytkownika Kontem na Stronie Internatowej.
 4. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 5. Login i Hasło są poufne. Powinny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

B. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, To umożliwia m.in.:
  a) podnoszenie jakości Strony.
  b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści.
  c) tworzenie statystyk oglądalności.
  d) śledzenie preferencji Użytkownika.
  e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies). W efekcie uniemożliwi to przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Strony Internetowej oraz danych demograficznych Użytkowników. Jest on stosowany w celu prowadzenia analiz oraz działań marketingowych.
  3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

  03. Wykorzystanie danych

   

  1. Danych podanych przez użytkownika Administrator używa do:

  a) zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika.
  b) ułatwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
  c) przyjmowania i rozpatrywania próśb oraz zapytań Użytkowników.
  d) wsparcia procesów związanych z Rezerwacją oraz dokonywaniem Zakupu przez Użytkownika.
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania Strony Internetowej.

  2. Dane zbierane automatycznie

  1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Strony Internetowej oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.
  2. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze i oceny, mogą zostać użyte w celu promocji Strony Internetowej.
  3. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Strona Internetowa notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej.

  3. Inne

  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.